W moim początku jest mój kres

W moim początku jest mój kres

Thomas Stearns Eliot
"Świat Książki"
przeł., komentarzami i przypisami opatrzył Adam Pomorski.

Lokalizacja:

Warszawa
MarBook MarBook